دستگاه کارتخوان سیار PAX S90

5,800,000 تومان 4,900,000 تومان
 • کشور: چین
 • کیفیت ساخت عالی
 • تراکنش زیر 3 ثانیه

دستگاه کارتخوان سیار PAX S910

3,750,000 تومان 3,520,000 تومان
 • کشور: چین
 • کیفیت ساخت فوق العاده
 • تراکنش زیر 2 ثانیه

دستگاه کارتخوان سیار PAX S90

3,050,000 تومان 2,900,000 تومان
 • کشور: چین
 • کیفیت ساخت عالی
 • تراکنش زیر 3 ثانیه

دستگاه کارتخوان سیار PAX S58

2,300,000 تومان 2,100,000 تومان
 • کشور: چین
 • کیفیت ساخت متوسط
 • تراکنش زیر 5 ثانیه

دستگاه کارتخوان سیار PAX S910 mini

3,700,000 تومان 3,250,000 تومان
 • کشور: چین
 • کیفیت ساخت فوق العاده
 • تراکنش زیر 2 ثانیه

دستگاه کارتخوان سیار PAX S910

3,200,000 تومان 2,950,000 تومان
 • کشور: چین
 • کیفیت ساخت فوق العاده
 • تراکنش زیر 2 ثانیه

دستگاه کارتخوان سیار Verifone VX675

4,100,000 تومان 3,800,000 تومان
 • کشور: آمریکا
 • کیفیت ساخت فوق العاده
 • تراکنش زیر 2 ثانیه